Uluslararası Rekabet

İşsizliğe mi Rahatlığa mı Giden Yol: Robotları Beklerken…

Amerikan sineması sözüm sana; Yıllarca robotu başka tanıttın, onu bir öcü gibi gösterdin. Yıllar yıllar önce insanlığın şahit olduğu endüstriyel devrimin etkileri günümüzde hala tartışılırken, burnumuzun dibinde yeni tür bir sanayi devrimi belirmiş bulunmakta. Bu devrimin sessiz elektronik devrimcileri, bilim kurgu kültürünün bize gösterdiği yüzlerinden farklı bir yüze sahip olabilir. İşimizi elimizden alacak korkusuyla okuduğumuz otomasyon haberlerinin altında bize sunulan farklı bir dünya muhtemel gözükmekte. İnsanoğlu belki de bu devrimin en büyük yararlanıcılarından biri olup çıkabilir.

Küreselleşme ve Ulusların Gündemi – 2

Küresel yönetimin, yanında getirdiği problemlere karşı geliştirilebilecek çözümler tartışabileceğimiz derin bir konudur. Bazı ulus-devletlerin bu küresel yönetimde baskın olması problemlerden bir i olarak sayılabilir. Onun doğurduğu bir başka sonuç ise ulusları aşan ve kapitalizmle harmanlanmış bir zümredir. Bunların çözümlerini derinlemesine inceleyen bir yazı…

Bu Gelişmiş Ülkeler de, Ha Bire Başımıza İcat Çıkartıyorlar!

İstatistiklerle, dünyadaki en büyük patent ofislerinden hangi ülkenin kaç patent aldığı ve bu sayılardan yapılacak çıkarımlar, alınabilecek dersler.

Serde Güvensizlik Var

Türkiye İstatistik Kurumu sitesinden güncel verilerle hazırlanmış Ekonomik güven endeksi ve belirli bölgelerdeki yıldan yıla değişimi (Tabi ki Türkiye odaklı)

(K)atkısı (O)ldukça (B)üyük (İ)şletmeler

KOBİler iç ticarette olduğu kadar ülkemizin dış ticaretinde de etkin bir role sahiptir. TÜİK’in her yıl açıklamakta olduğu “Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri”ne göre 2013 yılı itibariyle KOBİlerin toplam ihracat içerisindeki payı %59,2 olurken toplam ithalat içerisindeki payı ise %39,9 düzeyinde gerçekleşti.

“Yırttık abicim, yırttık!”

Dünya Ekonomik Forumu her yıl, ülkelerin kurumlar, altyapı, makroekonomik çevre, eğitim, işgücü piyasası etkinliği, finansal market gelişmişliği, inovasyon kapasitesi vb. değişkenlerdeki performansını ağırlıklandırarak Küresel Rekabetçilik Endeksi Raporu’nu yayınlıyor [1]. Uluslararası bilinirliği ve kabul edilirliği olan bu raporun üzerine birçok çalışma yapılıyor. 2014 yılında yayınlanan son versiyonunda girişi, gelişmesi, sonucu, tablosu, kaynakçası toplamda 565 sayfa tutan bu raporu görünce arkanıza bile bakmadan kaçmış olmanız kuvvetle muhtemel lâkin üzerine konuşulmaya değer olduğu da bir gerçek.