Tarih

Anne Ben Muhafazakar Oldum

Milenyumun ikinci on yıllık süreci ülkeler arasındaki suyun ısınmasıyla geçti. İletişim ağının muazzam gelişimi belki de çok önceden başlayan ısınmayı hepimize yakından gösterdi diyebiliriz. Kaderi keder olan coğrafyalarda bu ısınma kaynama noktasına ulaştı ve bu durumdan en çok zarar görenler eşyalarını da alıp yola koyuldu göçmen sıfatıyla. Öte yandan refahın coğrafyası dediğimiz kısımlar da muhafazakarlığın ve bazı noktalarında da popülizmin yükselişine şahit oldu. Bu sebeplerden ötürü fazlasıyla küreselleşen dünyamızın yaşanan bu gelişmelere vereceği cevaplar fazlasıyla ilgi çekici olmaya başladı. Şahit olduğumuz tüm bu durumları özetleyen ve farklı açıdan bakabilen bir yazıya göz atalım.

İpek Yolu’nun Geri Dönüşü

İktisadi ağırlığın yüzlerce yıl önce Doğu’da başlayan hikâyesinde tarihi İpek Yolu’nun önemi yadsınamaz büyüklükte. Ancak daha sonrasında denizciliğin gelişmesiyle yükselen sömürgecilik faaliyetleri bu iktisadi ağırlığı bir şekilde Batı’ya çekmeyi başarıyor. Bu olaylardan yüzlerce yıl sonra İkinci Dünya Savaşının sona ermesiyle içine kapanarak sessizce gelişmeye başlayan Çin, Batı’ya kaptırılan bu ağırlığı tekrar kendisine doğru çekmeye çok istekli. Artık sessiz diyemeyeceğimiz Çin çok yakın zamanda ekonomi konusunda Dünyanın liderliğini ele geçirebilir. Peki, ama nasıl? Gelin görelim.

Dinlerin Faize Bakışı*

Faiz kavramının tarihsel süreçteki yerini, farklı dinlerin kitaplarının önde gelen isimlerinin faize bakış açılarını ta en başından inceliyoruz. Gelin beraber bakalım.

Batı Neden Egemen?

Doğu-Batı kıyasında Batı'nın birçok açıdan önde olduğu somut verilerle de ortada. Hal böyleyken ülkemizde bu duruma sebep olarak gösterilen 'matbaanın geç gelmesi' aslında devede kulak belki de. Bu geride kalmanın özünde yatanı görmeye odaklı bir bakış açısı...

Deniz Feneri Projesi'ne Doğru: Bir İktisadî Bilinç Akışı Denemesi

Bir iş toplantısında düşüncelerimizin başka yerlere kayması sık rastlanan bir durumdur. Fakat, iktisadî konuların tartışıldığı toplantılarda romanları düşünmek herhalde ҫok fazla kişinin başına gelmemiştir....