Kuantum Fiziği ve Felsefesi

Kuantum Bilgisayarla Kurtulur Mu İnsanlık?

Teknolojik gelişmelerinin önünün alınamadığı bu muhteşem yüzyılımızın en gözde beklenenlerinden biri de kuşkusuz ki kuantum bilgisayarlar. Muhteşem bir hesaplama gücünü vaat eden bu teknoloji, ulaşılabilirliği açısından farklı çevrelerde farklı bakış açılarına maruz kalıyor. Biz optimist tarafta olarak bu olası muazzam buluşun perde arkasını inceleyelim.

Kitap Tanıtımı: Schrödinger'in Kedisinin Peşinde

“Kuantum Kuramıyla sarsılmayan onu anlamamış demektir” (Niels Bohr). Geçen gün eski kitaplarımı karıştırırken, Kuantum Fiziği ve Gerçeklik üzerine yazılmış, Schrödinger’in Kedisinin Peşinde adlı kitap dikkatimi...

Vakum Çalkalanması ya da Yokluk İçinde Varlık

“Yalnız varolan vardır ve ancak bu düşünülebilir: Varolmayan yoktur ve düşünülemez de”  (Parmenides) "Bağlanışlar; bütünler ve bütün olmayanlar, birarada duran ve ayrı duran, birlikte söylenen...

Alman İdealizmi Üzerinden “Spekülatif Fizik” Değinisi II- Schelling ve A Priori Fizik

Birinci yazıda Kant’ın epistemolojisindeki temel kavramlara kısaca değinmiştim. Kant, Salt Aklın Eleştirisi’nde sentetik a priori bilgiye nasıl ulaştığımızı irdeler ve kitabın ilerleyen bölümlerinde Ding...

Alman İdealizmi Üzerinden "Spekülatif Fizik" Değinisi I – Kant ve Ding an sich Kavramı

1781 yılında Immanuel Kant’ın başyapıtı ,Salt Aklın Eleştirisi’nin( Kritik der Reinen Vernunft)  yayınlanmasıyla başlayan ve  Hegel’in ölümüyle son bulan Alman İdealizmi ,felsefe tarihinin en...

KUANTUM MEKANİĞİ VE MARKSİST MATERYALİZM ÜZERİNE

Karl Marx ve Friedrich Engels'in materyalizmine(maddecilik) zemin oluşturan anlayışın kökeni kuşkusuz Antik Yunan'da yatar. Demokritos'un maddeci- atomcu felsefesi ve Heraklitus'un sürekli değişim, karşıtların birlikteliği...

Kuantumdan Epistemolojik Kaleler Yapmak

Antik Yunan’dan bu yana,   gerçeklik algısı , bilginin kaynağı ve gerçek bilginin nasıl mümkün olduğuna dair sorular  felsefe dünyasında hep sıcak bir tartışma konusu...

Ortaya Karışık Kuantum

20. yüzyılın başında Alman fizikçi Max Planck’ın, klasik fiziğin büyük çıkmazlarından karacisim ışımasına çözüm bulma yolunda öne sürdüğü devrimci fikirle doğan kuantum fiziği, 1920’lerin...