Konuk Yazarlar

İktisadiyat’a Kısa Bir Bakış

Sitemize, içeriklerine ve detaylarına Eray Yücel hocamızdan profesyonel bir bakış...

Bu Üretim Yapısı ve İhracatla Ancak Bu Kadar

2023’e 9 kala Türkiye, 25000 ABD Doları kişi başına milli gelir hedefinin hala çok uzağında. Hedefe ulaşabilmemiz için kişi başına milli gelirin 2014-2023 döneminde yıllık ortalama %10,3 hızla büyümesi gerekiyor. 2001-2008 dönemine baktığımızda 7 yılda kişi başına milli gelirini 3,4 katına (yıllık bileşik %19,9 büyüme) çıkarabilen, 2008-2014 dönemine baktığımızda ise 6 yılda 10283 ABD Doları’ndan 10482 ABD Doları seviyesine çıkabilmiş bir ülke ile karşılaşıyoruz. İçinde küresel krizi de barındıran bu son 6 yıllık performans, “2023 hedefleri iyi, hoş ama orta gelir tuzağına mı takıldık acaba” sorusunu akla getiriyor.

İletişim ve Bireyler

İnsandan topluma giden yolculukta bireysel kararların birbiriyle etkileşerek toplumsal karara dönüşünü analiz eden öğretici bir yazı...

Yapısal Dönüşüm ve İktisadi Kalkınma veya Jonathan Swift’ten Zenon’a, Zenon’dan Dani Rodrik’e

Konuk Yazar: Eray Yücel, TCMB 22 Aralık 2010, Çarşamba günü 14:00-19:00 arasında Türkiye Ekonomi Politikaları AraştırmaVakfı – TEPAV önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı: Merih...