Teknoloji ve Yenilik İktisadı

AR-GE’nin Yolu Konuya Odaklanmaktan Geçiyor

Geçmişe göre günümüzde birçok insan inovasyon kavramının getirilerine karşı gözü kapalı değil. Her marka, her şirket, var olan ürünlerini bile güne daha uygun şekilde tasarlayıp yeniden piyasaya sürebiliyor. Bu tarz bir yenilikçi hareketin olmazsa olmazı da malumunuz Ar-Ge yani Araştırma ve geliştirme kısmıdır efendim. Dilerseniz bu Ar-Ge çalışmalarının makro haline bir de yakından bakalım.

Bu Gelişmiş Ülkeler de, Ha Bire Başımıza İcat Çıkartıyorlar!

İstatistiklerle, dünyadaki en büyük patent ofislerinden hangi ülkenin kaç patent aldığı ve bu sayılardan yapılacak çıkarımlar, alınabilecek dersler.

Yenilikçilik ya da popüler ifadesiyle 'İnovasyon' denildiğinde aklımıza gelmeyenler…

İnovasyon kelimesini duyunca aklımızda oluşan dokunmatik ekranlar, yapay zekalardan çok daha farklı bir role sahip aslında bu kavram. Teknolojik olanından ziyade aslında yıllardır aramızda barındırdığımız, hatta diğer inovasyonların yapı taşı niteliğinde bir kol, sosyal inovasyon. Gelin bu kavramların, kolların tümüne bir göz atalım.

Penguenler Devrim Mi Yapıyor?: Açık-kaynak üretim modeli üzerine

Açık kaynaklı bir yazılım olan Linux'un başlangıç hikayesinden yola çıkarak açık kaynaklı olmanın nerelere gidebileceği üzerine ufuk açan ve düşündüren bir yazı..

Teknoloji Edinimi: Kaynaklar

Teknoloji edinimi Araştırma ve Geliştirme (Ar&Ge) ve Teknoloji Transferi gibi iki temel belirleyiciye bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bunları ilki içsel ikincisi dışsal kaynaklar olmak üzere...

Teknolojik Gelişme ve Toplumsal Zekâ

Gerçekten toplumların zekâ düzeyi ile teknolojik gelişmişlik seviyeleri arasında bir ilişki var mı? Türk Dil Kurumu zekâyı “insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama...

Schumpeter, Yenilik ve Yaratıcı Yıkım

Schumpeter'in on yıllar önce önemini ifade ettiği yenilenme eylemi, bugün yardımcı başka bir konu ile hala güncelliğini korumaktadır. Yazıda da anlatıldığı gibi; "‘Yaratıcı Yıkım Gelişimi’ kapitalizmin esas temeldir; ister istemez her kapitalist teşebbüs er geç bu gelişime ayak uydurmak zorundadır" !

Emeksiz Teknoloji… Emeksiz Yenilik vs…

Doğal kaynakları kullanarak üretken kılacak, sermaye birikimini sağlayacak unsurları biraraya getirecek ve teknolojinin üretimini sağlayacak olan tek faktör, özü itibariyle insanı ifade eden emek faktörüdür. Bu öneminden dolayı emek, hemen tüm iktisatçılar tarafından üzerinde önemle durulan bir faktör olagelmiştir. Emeğin gelişmekte olan ülkeler için yarattığı ikileme göz atalım...