İktisat ve Edebiyat

Deniz Feneri Projesi'ne Doğru: Bir İktisadî Bilinç Akışı Denemesi

Bir iş toplantısında düşüncelerimizin başka yerlere kayması sık rastlanan bir durumdur. Fakat, iktisadî konuların tartışıldığı toplantılarda romanları düşünmek herhalde ҫok fazla kişinin başına gelmemiştir....