İktisat Teorisi

Ortaya Karışık: 2d:4d, Open Access ve Mutluluk

Son üç gündür her sabah Barış'tan aldığım "Perşembe günü yazmayı unutma" mesajları üzerine kısacık da olsa bir şeyler söylemem gerekiyor. Zira doktora tezimi vermeye...

Status Quo Bias: Cep telefonu operatörlerinin tarife savaşları

Fiyat, kalite veya üretim miktarı rekabetinden sonra yeni bir boyut: Cep telefonu operatörlerinin tarife savaşları. Geçen gün bir iktisat danışmanlığı firmasının Vice President’ı ile iş...

Deli Ol!

İnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliği aynı anda hem deli hem de akıllı olmasıdır. O halde insan, delilik uzayı ile akıllılık uzayının kesişiminde yaşayan...

Pür Mutluluğun İmkansızlığı Üzerine

Anlam veremediğin bir rahatsızlık kaplar tüm vücudunu. Fırtına öncesi sessizliktir bu, ama farkında değilsindir, itibar etmezsin. Sonra gözlerin bulanmaya başlar. Bu, bir şeylerin ters...

Manevi Malların Değeri ve İktisat

Laissez faire “Bırakalım ruhsuz mekanik güçler işlesin” demek değildir. Şu demektir: Bırakalım her birey emeğin toplumsal işbölümünde nasıl işbirliği yapacağını kendi seçsin; bırakalım girişimcilerin ne üreteceklerine tüketiciler karar versin demektir. Ludwig Mises, İnsan Eylemi, s. 684

YÜZ İFADESİ KODLAMA

Nöropazarlama araştırmalarında kullanılan tekniklerden biri de yüz okuma tekniğinin tarihi ve mevcut hali ile ilgili bir değerlendirme..

İKTİSADIN DEĞİŞEN YÜZÜ-3 ; BİLİŞSEL YANLILIK ve 'ADAPTIVE TOOLBOX'

Bir gün bu başlığı daha köklü bir değişimle iktisadın kabuk değiştirmesi olarak yazmak niyetiyle başlıyorum.Bence iktisadın böyle bir değişime ihtiyacı var ve daha çok disiplinin bir araya geldiği etkin açıklamaları getirmeye de ihtiyacı var. Atomistik olmayı aşmak yolunda, emin adımlarla ilerliyoruz şimdilik...Ve çok daha yeni bir araştırma konusu ve kavramı olan 'adaptive toolbox' ı da ekliyoruz, doğrudan Türkçe çevirisine yer vermediğim ve orijinal halini kullanmayı tercih ettiğim bu kavramı, nacizane araştırmalarım neticesinde 'bilişsel paket' olarak adlandıracağım. Burada tabi ''Biliş nedir, iktisatta yeri nedir? '' gibi sorulara da cevap vererek, konuyu daha da aydınlatacağım.

Eğitimli İşsizlik

Ülkemizde ve dünyada eğitimli işsizlerin sayısının son yıllardaki artışını anlatan, nedenlerini ve sonuçları ile ilgili bilgilendiren ve alternatif çözüm yolları sunan bir değerlendirme.

Üreticiler Soruyor: Âdil Fiyat Nedir ve Tüketiciler Neden Mağdur Rolü Oynar?

Çoğu zaman tüketici birey olarak yazdık çizdik, okuduk. Peki hiç bu kadar materyali bir de üretici gözünden düşüneniniz oldu mu ? Bütün üreticiler adına haykırıyoruz. Tüketiciler, üreticileri aldatmaya devam ediyor. Bütün emeğimizi ve zamanımızı harcayarak ürettiğimiz mallara talep etmeyerek bizi zor duruma soktunuz. Mallarımızın fiyatını ne kadar düşürürsek düşürelim satın almaya tenezzül bile etmediniz. Bizi iflas ettirerek bütün çalışanlarımızın rızkı ile oynadınız. Bizi çalışkanlığımızdan dolayı desteklemediniz. Mallarımızı alırken hiç güler bir yüzle teşekkür etmediniz. Oysa biz, sizin bütün ihtiyaçlarınıza cevap vermek için gece gündüz çalışmıştık. Karşılığında ne gördük? Kendi çıkarını düşünen, açgözlü ve bencil insanlar. Sizin bizden farkınız ne o zaman? Peki, neden bütün üreticiler kötü, tüketiciler iyi? Neden tüketicileri koruma hakları, kanunları ve dernekleri var? Neden üreticileri koruma derneği yok? Üreticiye kulak veren bir yazıyla..

İktisat ve İktisatçı

İktisat ve iktisatçının toplumdaki yeri her zaman tartışılmıştır. Ancak gözden kaçan detay vardır ki iktisat insan varoluşunun hayati yapı taşıdır. Bunu göz ardı etmek demek sosyal toplumu göz ardı etmek demektir. Bundan ötürüdür ki iktisat şu an kendisine verilen değerden çok daha fazlasına ihtiyaç duymaktadır. İktisadı ve iktisatçıyı değerlendiren aydınlatıcı bir yazı...

Markalar ve İnsan Beyni

Markalar, markalarımız.. Alışveriş hayatımızın her anında yanımızda olan markalar üzerine...

Prenatal Testosteron Seviyesinin Fizyolojik, Davranışsal ve Bilişsel Gelişime Etkileri (2)

Geçen ayki yazımda doğum öncesinde (anne karnında) alınan testosteron miktarının göstergesinin 2d:4d olduğunu ve nasıl hesaplandığını anlatmış, bu araştırma konusunun tarihsel gelişiminden bahsetmiştim. (bkz:...

Kendiliğinden Doğan Düzenin İktisatta Neden Yeri Yoktur?

Hayek’in iktisat metodolojisine kattığı en belirgin kavram “kendiliğinden doğan düzen” kavramıdır. Aslında kendiliğinden doğan düzen Hayek’in de içinde olduğu Avusturya İktisat Ekolüne çok ters gelen bir düşünceydi. Bu ekolün mensupları Aguste Comte’un doğa bilimleri ile sosyal bilimlerini tek ve zorunlu bir yöntem birliği altında tutmasına mutlak anlamda karşıdırlar, zira Avusturya İktisat Ekolü yöntembilimsel olarak düalisttir. Yani bilimsel yöntemleri mutlak olarak iki farklı gruba ayırır. Bunların birincisi, nesne ve maddeye bağlı olarak açıklanan ve fen bilimleri olarak adlandırılan fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinler; ikincisi de içinde insan eylemlerinin var olduğu sosyal bilimlerdir, yani iktisat, hukuk, felsefe, siyaset, tarih ve buna benzer disiplinlerdir.

Stanford University Online Oyun Teorisi Kursu

Stanford Üniversitesi 19 Mart itibariyle 1,5 ay sürecek online oyun teorisi kursu başlatıyor. Katılım ücretsiz ve program oldukça güzel. Bilgi ve kayıt için şöyle buyrun: https://www.coursera.org/gametheory/auth/welcome

Hayek'in Samimiyetsizliği (Yoksa İki Yüzlülüğü mü?)

Sol görüşlü The Nation dergisi Amerikalı milyarder Charles Koch ile Friedrich Hayek arasında 1973’de geçen bir mektuplaşmayı ortaya çıkarmış. Bu mektuplaşmadan yola çıkılarak yapılan bir Hayek ve günümüzün bazı liberalleri için yapılan bir eleştiri...