İktisadi Düşünce Tarihi

Rothbard’tan Hayek’e: “Fuck You!!”

Murray Rothbard'dan Friedrich Hayek'e...

Dinlerin Faize Bakışı*

Faiz kavramının tarihsel süreçteki yerini, farklı dinlerin kitaplarının önde gelen isimlerinin faize bakış açılarını ta en başından inceliyoruz. Gelin beraber bakalım.

Adam Smith’in Ahlaki Duyguların Kuramı Adlı Eserinde Doğa ve Ahlak İlişkisi Üzerine [*]

I. Adam Smith’in Ahlaki Duyguların Kuramı adlı eseri nasıl okunmalıdır? Ahlak bazen tehlikeli olabilir. Evrensel, ideal, nesnel ahlak kurallarının peşinde koşarken, farklı yaşam seçeneklerini, kültürleri...

Avusturya İktisat Okulu Problemi Çözüyor: İslam Neden Geri Kaldı?

Tam teşekküllü islam toplumlarında iktisat uygulamalarıyla ortaya çıkan açıklığa Avusturya İktisat Ekolünün bakış açısıyla alternatif bir çözüm önerisi. Tarih de içerir ve ol miktarda öğretici bilgi taşır.

Ekonomi Biliminin Hegemonyası

İktisatçılar, insanların ekonomik davranışlarını araştırırken, kurdukları önermelerin saf bilimsel olması kaygısını taşıyan uzmanlardır. Burada bilimsellik, tekrarlanabilen olgu ve olaylar için, ölçülebilirliği ve sınanabilirliği içeren, zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin geçerli davranış ilkelerini ve yasaları belirleme anlamına gelmektedir. İktisatçılar (ya da ekonomi bilimi) bu evrensel (!) ilke ve yasalara ilişkin önermeleri kurarken, bir anlamda araştırma nesnesi olan insanın irrasyonel (ruhsal, kültürel, politik vs.) yönlerini ‘ceteris paribus’ kalıbının içinde tutmaktadır. Bu doğrultuda ekonomi bilimi doğa bilimleriyle benzeşme çabasını içermektedir; ancak, bir yandan da insana özgü olan duygular, değerler ve anlayışların araştırıldığı diğer sosyal bilimlerin varlığı söz konusudur.

Bentham ve Eşcinsellik

Düşünce özgürlüğünden muzdarip ülkelerin maalesef en önemli gündemlerinden biri olan eşcinsellik konusu, LGBTİ’nin bu hafta 23. Onur yürüyüşünü yapmaya hazırlanırken eskilerden bir ses duyulmasıyla yeniden gündeme geldi. Biz bugün bu konuyu tartışırken fark ediyoruz ki, yüzyıllar öncesinden bir İngiliz filozof bugün özgürlük sevdalılarının uğraştığı meseleyle yakından ilgilenmiş. Gelin bu konuda Bentham’ın sözlerine kulak verelim.

Das Adam Smith Problem – Adam Smith Problemi

Adam Smith kitabı denilince çoğumuzun aklına Ulusların Zenginliği gelir. Çünkü iktisatçılar olarak haşır neşir olduğumuz işlerin kapsamında bu kitap vardır ve epey de popülerdir. Şanslı olanlarımız ise Adam Smith'in daha önceden Ahlaki Duygular Teorisi kitabını yazdığını duymuştur. Bu iki kitap arasındaki ve Adam Smith'e ait iki farklı düşünce yazının konusu olmuştur.

Çöplerimiz konusunda verdiğimiz kararlar iktisadî fayda sağlar mı? Kentsel katı atıkların iktisadî anlamı üzerine (I)*

Her geçen gün daha fazla iç içe olmaya doğru ilerliyoruz, yeni evler yapılıyor, yeni yaşam alanları oluşturuluyor, kısacası şehirler sürekli olarak büyüyor ve bizim de bu büyümeye adapte olmamız gerekli. Nüfus artışı düzenli olarak devam ettikçe doğa ve çevre, kaynak kullanımı tehlikesiyle daha fazla karşı karşıya kalıyor. Bu tehlikelerden biri, burnumuzun dibindeki sorun olan şehirlerdeki katı atık ve çöplerle ilgili olan problemi yapılanlar ve yapılabileceklerle değerlendirelim.

Ekonomi Bilimine ‘Başlarken’

Eğitim yılları boyunca birçok öğrencinin de kafasını kurcalamış olan iktisat-ekonomi arasındaki farklar üzerine ufuk açıcı bir yazı...

Marshall ve Karatahta İktisadı

Geçmişe az biraz meraklı olanlar günümüzde okutulan iktisada giriş kitaplarının atası olarak Paul Samuelson’ın 1948’de yayınladığı ve Keynesyen iktisadı neo-klasik iktisatla birleştirdiği Economics kitabını...

Deniz Feneri Projesi'ne Doğru: Bir İktisadî Bilinç Akışı Denemesi

Bir iş toplantısında düşüncelerimizin başka yerlere kayması sık rastlanan bir durumdur. Fakat, iktisadî konuların tartışıldığı toplantılarda romanları düşünmek herhalde ҫok fazla kişinin başına gelmemiştir....