Felsefe

Homo Normalis’in* Kategorileri

Kavramlar ve Kategoriler 1. “İçeri” neresidir? “Dışarı” neresi? Bu sorular sadece fiziksel mekânlarla alakalı değil: İnsan hep birtakım durumların, ruh hallerinin, toplumsal kuralların, dilin, bakış...

Dertli Dünyanın İdeolojisiz İnsanı

Termodinamiğin 2. yasası olan entropinin bize anlatmak istediği "Her sisitem bozulmaya eğilim gösterir" ifadesi sosyal toplumda da kendisine yer edinmiş bulunmakta. Geçmişten günümüze her geçen gün bozulmaya daha çok meyil gösteren ve dünyanın farklı noktalarına ait olan düzenler, bu yasayı pratik şekilde önümüze koyuyor. İnsanın siyaset yapmaya başlamasından bu yana bu siyasetin yardımcıları olan ideolojiler, varlık amaçlarından şiddetle saptırılarak bir çok insanın kafasında kötü bir şöhrete doğru yol almış bulunmakta. Peki bunun çözümü, toplumun ihtiyacı olan siyaset ve onun yardımcılarını görmezden gelmek mi, yoksa varlık amaçlarını daha iyi değerlendirip entropi kavramını tarihe gömecek bir dünya mı yaratmaktadır?

Ölümden Önce Hayat Var mı? Zamanı ve Güzelliği Anlama Çabaları

Yaşamlarımız akar giderken bir şeyleri kaçırıyor olabileceğimiz endişesi aklımızın bir köşesinde alarmını çalar durur. Yarattığımız ve mutluluğun imitasyonlarını barındıran hayatlarımızda sahiplik kavramı bizi çok büyük bir ikileme sokar bu alarm zilinin de pekişmesiyle. Yüzyıllar önce tartışılmaya başlanan sahiplik kavramından çok daha farklı, çağı yakalamak sorunsalını irdeleyen bir bakış açısı...

Platon-Lenin-Badiou Üçgeni’nde Hakikat-Komün Bağıntısı Üzerine

Politika olarak adlandırılan faaliyetin, salt dışsal yöneten-yönetilen ilişkisiyle sınırlı olduğu ön kabulü, günümüzde giderek belirginleşen ontolojik bir sorun halini aldı. Homo politicus’un bu incitici...

İncir Yaprağı İle Saklanan Gerçek: Schopenhauer Felsefesinde Cinsellik

Doğduk. Öleceğiz. Şu an varız. Ve insan denilen bir canlı türüne mensubuz. Buraya kadar iyi hoş fakat insan olmak da ne demek? Bu soru...

Ekonofiziğin Tarihsel Gelişimi ve Kuantum Mekaniksel Formalizmin Getirileri

Klasik Fiziğin Temellerinden Ekonofiziğe Geniş anlamıyla ekonofizik, fizik dalında geliştirilmiş olan kuram ve yöntemlerin ekonomiye uygulanmasını içeren bir araştırma alanı olarak nitelendirilir. Özellikle fiziksel sistemlerin...

Kelimelere Bahar Temizliği ve Edepli Saygısızlık

Kelimeleri bir güzel yıkamak lazım... Kelimeler de zaten kaplara benziyor. İçerisinde bir takım anlamlar var. Ama bu anlamlar çoğu zaman küflenmiş ve kokuşmuş. O yüzden bu kelime kaplarını açıp içlerini bir güzel havalandırmalı, bozuk ve küflenmiş anlamları döküp, yerine de güzel anlamları koymalıyız ki bu kelimeler bir güzel tazelensinler. Kelimelerle hayatlarımızı sürdürdüğümüz düşünülürse arada bir kelimelere bahar temizliği ve bakım önemli…

Adam Smith’in Ahlaki Duyguların Kuramı Adlı Eserinde Doğa ve Ahlak İlişkisi Üzerine [*]

I. Adam Smith’in Ahlaki Duyguların Kuramı adlı eseri nasıl okunmalıdır? Ahlak bazen tehlikeli olabilir. Evrensel, ideal, nesnel ahlak kurallarının peşinde koşarken, farklı yaşam seçeneklerini, kültürleri...

Bugün de mi Mutsuzuz, Aristoteles?

Varlığın gizemini hissetmemek veya gizemin ötesinde bir yerlerde olmak için ya her şeye kadir bir tanrı olmak gerekir ya da duygusuz/ruhsuz birisi. Zira her...

Felsefenin Dayanılmaz Ağırlığı ve Liberteryen Sosyalizm

Özgürlük kavramının edimselleşmesine ve insanlığın kurtuluşuna dair umudumuz varsa eğer, bunun anlamlılığı ve olanaklılığı için, ne felsefeden ne de İdea’nın kendisinden kaçabiliriz. Baskısız, sömürüsüz,...

Hayatta ve Sanatta “YENİ” *

Aşkım da değişebilir gerçeklerim de Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı Yan gelmişim diz boyu sulara Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum Turgut Uyar I. “Yeni” nasıl mümkündür? Dünya...