ARŞİV

iktisadiyat tüm içerikleri

Homo Agent Tür, Praksiyoloji, Bolluk ve Kıtlık Dünyası

Akıl sahibi insan türü, her ideolojinin vaat ettiği yüksek refah seviyesini bulmaya liberalizmle birlikte çok yaklaşmıştır. Ancak bu umut verici birliktelik, sömürü eleştirisinden de kurtulamamıştır. İnsan sömürüsü eleştirisi bir nebze üzerindeki bu yükten kurtulmuş olsa da doğa sömürüsü eleştirisi kendisini temize çekecek argüman bulmakta zorlanmaktadır. Doğa bilinçsiz, tarafsız, umarsız ve vurdumduymazdır. İnsan tam tersine bilinçli ve amaçlıdır. En kötü ve zararlı insanın bile duygularının bir anlamı vardır. Kaprisli, kıskanç ve zalim insan bile bir şeye hizmet eder. En azından egoist olarak kendisine taraflı, çıkarcı ve refah sağlayıcıdır. Bu ikili çatışmanın tetikçilerini değerlendiren aydınlatıcı bir yazı.

Türkiye’nin Eğitim Sistemi Üzerine – 1/4: Ne durumdayız?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve beceri kazanımlarını değerlendirdiği araştırma projesi olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2015...

Ölümden Önce Hayat Var mı? Zamanı ve Güzelliği Anlama Çabaları

Yaşamlarımız akar giderken bir şeyleri kaçırıyor olabileceğimiz endişesi aklımızın bir köşesinde alarmını çalar durur. Yarattığımız ve mutluluğun imitasyonlarını barındıran hayatlarımızda sahiplik kavramı bizi çok büyük bir ikileme sokar bu alarm zilinin de pekişmesiyle. Yüzyıllar önce tartışılmaya başlanan sahiplik kavramından çok daha farklı, çağı yakalamak sorunsalını irdeleyen bir bakış açısı...

Revizyon da Bizi Görecek mi?

Hüseyin Ekrem Cunedioğlu ve Mustafa Eray Yücel* Bir pırlantayı cut (kesim), carat (karat, kırat, büyüklük), clarity (berraklık, lekesizlik) ve co-lor (renk) olmak üzere dört C...

Sözleşmeli Okullar: Nedir, Ne Değildir?

Ülkemizde de kendisine yer bulan ancak kökenlerini Amerika'da bulabileceğimiz sözleşmeli okul furyasının, siyasi tarihle harmanlanmış geçmişini gözler önüne seren bir yazı.

Küresel Ekonomiye Bir Vitamin Takviyesi Olarak Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması

Küresel ekonomileri geçmişten bu yana incelendiğinde, ekonomik büyüme ve refah artışının uluslararası ticaretin daha kolay yapıldığı dönemlere rastladığı rahatlıkla gözlemlenmektedir. 'Globalleşen dünyamız' klişesi, yanında getirdiği rakamlar sayesinde ekonomik büyümenin bize hangi şartlar altında gelebildiğini anlatıyor. Ülkelerin bu durumun sağlamlığı için yaptığı politikalar ise kuşkusuz bu işin en kritik noktalarından. Tüm bu bileşenlere ve en sonunda ortay çıkan gerçeklere değinen bir bakış açısı...

Platon-Lenin-Badiou Üçgeni’nde Hakikat-Komün Bağıntısı Üzerine

Politika olarak adlandırılan faaliyetin, salt dışsal yöneten-yönetilen ilişkisiyle sınırlı olduğu ön kabulü, günümüzde giderek belirginleşen ontolojik bir sorun halini aldı. Homo politicus’un bu incitici...

Maruziyetin İktisadi ve Coğrafi Dağılımı: Kim Daha Kırılgan?

İnsanın misafir olduğu dünyaya her geçen gün daha kalıcı şekilde yerleşmesi dolayısıyla birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği insan kaynaklı afetler veya doğal afetler gelişen teknolojik şartlara rağmen günden güne yıkım etkilerini ve potansiyel tehlikelerini artırıyor. Dünyanın tamamının birçok konuda eşit olmadığı bilgisinden de hareketle, bu afetlerin bazı bölgelerde daha ağır hissedilebileceği aşikâr. Bu durumun kırılganlığı daha fazla olan bölgeler için durumunu irdeleyen, uyarıcı nitelikte bir yazı.

Yeni Kitap: "Aynılığın Tekrarından Biricikliğin Büyüsüne"

Sitemiz yazarlarından A. Onur Aktaş'ın yeni kitabı "Aynılığın Tekrarından Biricikliğin Büyüsüne" Yeni İnsan Yayınevi'nden çıktı ve raflardaki yerini aldı! Tanıtım Bülteni'nden: Nietzsche çağları aşan bir perspektifi,...

İbn-i Haldun'un İktisat Tarihi Görüşü Versus Praksiyoloji

"Nasıl ki Batı medeniyeti Adam Smith’i Doğu medeniyeti de İbn-i Haldun’u iktisadın kurucusu olarak önümüze koyarken hiç çekinmiyorsa bizde onların en temel noktalarının yanlışlarını önünüze koyabilmeliyiz". Bu yazıda da doğu medeniyetinin iktisadi temsilcisi İbn-i Haldun'un iktisat, sosyoloji, ve praksiyolojiyi de barındıran görüşlerini değerlendireceğiz.

Tüketimci Tüketici (Consumerist Consumer)

Herhangi bir mağazanın özel bir günde yaptığı indirimler üzerine alışveriş için birbirini ezen insanların görüntülerini 'tüketim çılgınlığı' tabiriyle haberlerde izleriz çoğu zaman. Bu bazen okyanus ötesi Amerika Birleşik Devletlerinde, bazen de burnumuzun ucundaki bir alışveriş merkezinde kaydedilen bir görüntüdür. Evet, insan tükettikçe tüketmeye meyilli bir canlıdır klişesinin eleştirel ve örneklerle dolu bir incelemesi...

Bu Kez ’’Kapsayıcı’’ Kapitalizm

İktisadın geçerliliğini ispatlama ihtiyacını en çok duyduğu dönemlerden birinde yaşayan bizlere serbest piyasa ekonomisi ve iktisadi insan verili olarak sunuldu ve yeterli refah seviyesine...

Dani Rodrik ve İktisadı Anlamak (2)

Kaldığımız yerden devam edelim. III Rodrik (ss. 171-180) iktisadın değer yargılarıyla dolu olduğu ve iktisatta bilimsel olarak kabul edilen şeylerin çoğunun aslında piyasalara dayalı topluma yönelik...

Dani Rodrik ve İktisadı Anlamak (1)

Dani Rodrik’in geçen ekim ayında yayınlanan Economics Rules adlı son kitabı bizde bu mayıs ayında İktisadı Anlamak adıyla yayınlandı. Böyle olunca, kitabın çevirmeni olarak...

Cambridge Sermaye Tartışmalarına Tanıklık Etmek – 4/4

Cambridge sermaye tartışmalarına ne oldu? Bu soruyu ben değil, 2003 yılında Journal of Economic Perspectives adlı akademik dergide yayımlanan makalelerinde A. J. Cohen ve...